PRINTED SAREE LOOKBOOK | ANITA DONGRE
Photographer: Hormis Anthony | Styling: Anuradha Gandhi | Make-up & Hair: Devika Jodhani
Models: Kanishtha Dhankar & Hemangi Parte